2024: Beiratkozás és nyílt nap

Nyílt nap

2024. március 20-án 10:00-tól 11:30-ig óvodai nyílt napot tartunk, melyre elsősorban a leendő ovisok szüleit várjuk szeretettel!


Beiratkozás

Kedves szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kishajó Baptista Óvodába a beiratkozást a 2024/2025 nevelési évre 2024. április 22-én hétfőn 8-16 óráig tartjuk! Kérjük, hogy gyermekükkel együtt jöjjenek!

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • a szülő részére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • nem magyar állampolgárság estén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat
  • a gyermek TAJ-kártyája

Szükséges bemutatni, ha rendelkezik vele:

  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot
  • a gyermek hátrányos helyzetéről szóló dokumentumot
  • tartós betegség megállapításáról szóló szakorvosi véleményt

Az óvodakötelezettségről

A 2011. évi CXC. Nkt. rendelkezései értelmében a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni.

Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás rendjére a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet az irányadó.